Çarşı&Pazar

Çarşı&Pazar

Teslimat ve İade

ALICI ve SATICI arasındaki ticaretten doğan teslimat ve iade koşulları


TANIMLAR

SATICI : Çarşı&Pazar internet sitesi ve uygulamasında ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden tüzel veya gerçek kişiyi/mağazayı/kuruluşu,firmayı

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

ARACI: https://www.carsipazar.shop adlı internet sitesi üzerinden mal ve ürünlerin satımı ve alımına olanak tanıyan uygulama ve platformu ifade eder.

Yukarıdaki tanımlara göre teslimat koşulları;

TESLİMAT SÜRECİ

Alıcı, Aracı internet sitesi veya uygulamasından, Satıcı'ya ait olan ürün ve hizmeti satın aldıktan sonra süreç başlar. 

Satıcı bu süreçten sonra hesabına yansıyan siparişi zamanında, eksiksiz ve hatasız teslim etmekle mükelleftir. 

Alıcı teslimat sürecinin doğru ilerlemesi açısından teslimat adresini güncel tutmakla mükellef olup adres yanlışlığından doğan ve bu nedenle teslimatı gerçekleşmeyen ürün ve hizmetten kaynaklanan zararı Satıcı'ya ödemekle mükelleftir.

Alıcı ve Satıcı arasındaki teslimat sorununu Aracı çözmekle mükellef olup bu sorundan doğacak tüm hukuki süreçlerin Alıcı ve Satıcı arasında olduğunu, Aracının da bu durumda sadece hakem konumunda olduğunu Alıcı ve Satıcı kabul etmiş sayılır.

Tüm işlemlerin eksiksiz ilerlemesinin ardından Satıcı, Alıcı'ya ürünü nasıl teslim edeceğini bildirmekle ve teslimat bilgilerinin ulaşmasını sağlamakla mükelleftir.

Ürün teslim bilgisini Alıcı aldığında teslimat süreci başlamış olur. Teslimat süresi, teslimat yapan firma, kurve ile alakalı aksaklıklar yüzünden uzayabilir. Bu durumda Satıcı'nın, Alıcı'ya karşı hükümlülüğü yoktur.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: 

Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ARACI tarafından ödenir.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet hiçbir şekilde deforme etmeden SATICI'YA ürünlerle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

Alıcının, işbu Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa tesliminden itibaren 3 (üç) gün içerisinde geçerli bir sebep göstermek koşulu ile (ürünün resimlerden farklı olması, ürünün hasarlı olması, ürünün site üzerindeki açıklamaları ile tutarsız olması, ürünün yasal yönden sıkıntılı oluşturabilecek durumda olması, ürünün sağlık sorunlarına yol açma ihtimalinin bulunması) ARACI’ya bildirimde bulunması şarttır. Alıcı’nın Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürüne zarar gelmemiş olması kaydıyla ARACI’ya iletişim bilgileri vasıtasıyla yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. İşbu bildirim iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta yoluyla olabilir. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında ARACI’nın ve SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Kurum: Çarşı&Pazar

ADRES: Mahmutlu Mahallesi Erdoğan Sokak No:7 Adana/Kozan

EPOSTA: info@carsipazar.shop

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 3 (üç) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, telefon veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

Kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

ARACI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ ya iade etmek ve SATICI DA 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun saklanması ve ürün de ürünün değerini düşürecek bir kusur oluşmadan iade etmek ister ise, ALICI sorumlu değildir. 

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

Desteklenen Kartlar/ETBIS Bilgisi

Online Alışverişte Desteklenen Kart Tipleri ve ETBIS Kayıt Bilgisi